Referenties

Een aantal klanten vertellen …

Liesl uit Beervelde

Liesl is bediende in hoofdberoep, opstart van een activiteit in bijberoep als psychologe begin 2013.

Tussenkomst Maristax: opstart als zelfstandige in bijberoep, jaarlijkse hulp voor opmaak exploitatierekening.

“In mijn hoofdberoep kan ik mij ten volle uitleven als preventiewerker. Echter, als psychologe-seksuologe van opleiding, miste ik na verloop van tijd het contact met cliënten. Een aanvullend engagement binnen een groepspraktijk voor psychotherapie bleek een gewenste en haalbare combinatie.

Maar het financiële en fiscale luik, dat was mijn ding niet. Jo heeft mij hier op weg gezet en duidelijk gemaakt wat kon en hoe ik mij diende te organiseren. Vandaag loopt dit zeer vlot en efficiënt.  Liesl”

Ingeborg uit Gent

Ingeborg is lerares Spaans in avondonderwijs; discussie over inkomstenjaar 2010 met de fiscus aangaande de werkelijke kosten.

Tussenkomst Maristax: discussie met de fiscus afgehandeld; sindsdien jaarlijkse bijstand bij bewijs van de werkelijke kosten alsook bij invullen aangifte personenbelasting.

“Het lukte me meerdere jaren om zelf mijn aangifte personenbelasting in te vullen. Ook het bewijzen van mijn werkelijke kosten lukte vrij goed. Voor inkomstenjaar 2010 en 2011 was de fiscus plots niet meer akkoord; er ontstond een discussie, iets met mijn gezinswoning.

De hulp van Jo was toen meer dan welkom. Voor mij was het geen gewoon traject maar de uitkomst stemde mij tevreden. Ik bewijs nog altijd mijn werkelijke kosten maar Jo doet het nazicht ervan.  Ingeborg”

Walter uit Lembeek

Walter is leerkracht in het volwassenonderwijs Basiseducatie; zelfstandige IT-er in bijberoep.

Tussenkomst Maristax: jaarlijkse hulp voor opmaak exploitatierekening; assistentie bij occasionele controle op de BTW-aangifte.

“Ik ben professioneel al heel wat bezig met computers, zowel hardware als software. En dan krijg je ook buiten je beroep al eens de vraag: mijn PC doet dit niet of dat net wel….. Samen met Jo heb ik dan bekeken of we hier iets mee konden doen. Het blijkt vandaag een mooie bijverdienste te zijn. Jo helpt jaarlijks bij de opmaak van de exploitatierekening; de BTW doe ik zelf. Is er toch een vraag van de BTW, dan woont Jo de BTW-controle bij.   Walter”.

Stefanie uit Lokeren

Stefanie is back-office medewerker te Gent: lange tijd in loondienst; voor nieuwe opportuniteit overstap naar zelfstandige in voorjaar 2015.

Tussenkomst Maristax: berekening verdienste bij overstap naar zelfstandige in hoofdberoep; BTW-aangifte op kwartaalbasis; jaarlijkse hulp bij opmaak exploitatierekening alsook bij invullen aangifte personenbelasting; assistentie bij nieuwe onderhandeling dagprijs.

“Ik was reeds meerdere jaren aan de slag als bediende. In het najaar van 2014 kreeg ik een nieuwe job aangeboden, maar de opdrachtgever vroeg om als zelfstandige aan de slag te gaan. Ik had geen idee van hoeveel ik diende aan te rekenen om er niet financieel op achteruit te gaan.

Op basis van mijn loonpakket heeft Jo mij vervolgens een dagtarief uitgerekend. Ik mag stellen dat ik nu goed zit zowel qua netto verdienste maar ook qua verzekeringen gewaarborgd inkomen, aanvullend pensioen en dergelijke meer. Mede door de informatie en deskundige toelichting van Jo, ben ik vandaag bovendien vertrouwd met alle bijkomende zaken zodat ik als zelfstandige weet waar ik mee bezig ben !

Dankzij de ondersteuning van Jo, heb ik deze fantastische wending aan mijn carrière kunnen geven!   Stefanie”